Ώρες Διαλειμμάτων

Μπορείτε να δείτε το  τις ώρες διαλειμμάτων στο

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 1ΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ