Ιστορία του Σχολείου

ΣχολικοΚτιριο2Το σχολείο μας  ιδρύθηκε το 1881 λίγο μετά την απελευθέρωση της Θεσσαλίας.

 • Από το 1881 έως το 1883 στεγάστηκε στην οικία Μαράβα κοντά στην Παναγία Επίσκεψη.
 • Το 1883-1884 στεγάστηκε στην οικία Χατζή Εφέντη, στην πλατεία Δεσποτικού.
 • Το 1884-1888 στην οικία Κιουτσούκ Ιμέρ Μπέη.
 • Το 1888-1891 στην οικία Βλαχόμπεη επι της οδού Ασκληπιού.
 • Το 1896-1901 στην οικία Κ.Χατζηγάκη (Όπου σήμερα βρίσκεται το Ξενοδοχείο “Παλλάδιο”).
 • Το 1901-1906 στην οικία Ραδινού. ( Όπου σήμερα στεγάζεται η Αγροτική Τράπεζα).
 • Το 1906-1907 στην οικία Κ.Χατζηγάκη.
 • Το 1907-1910 στην οικία Ραδινού.
 • Από το 1910, διότι καταστράφηκε από πυρκαϊά, μέχρι το 1916 στο οίκημα Χατζηπέτρου, στην οδό Βούλγαρη.
 • Το 1916-1917 μεταστεγάστηκε στο οίκημα Μπαλιάκου στη σημερινή οδό στρατηγού Σαράφη.
 • Το 1917-1918 το γυμνάσιο μεταστεγάστηκε στην ιδιοκτησία Βαμβέτσου, κοντά στη γέφυρα της Γούρνας και παρέμεινε σ’ αυτόν το χώρο μέχρι το σχολικό έτος 1954-1955.

Το σχολικό έτος 1939-1940 το “εν Τρικκάλοις Γυμνάσιον” χωρίστηκε σε “Γυμνάσιον Αρρένων εν Τρικάλοις” και “Γυμνάσιον Θηλέων εν Τρικάλοις”. Από το “εν Τρικκάλοις Γυμνάσιον” είχαν απομείνει οι τρεις τελευταίες τάξεις, που τελούσαν υπό τη διεύθυνση του Διευθυντή του Γυμνασίου Αρρένων με το οποίο και συστεγαζόταν. Τον Ιούνιο του 1944 αποφοίτησαν οι τελευταίοι μαθητές του. Ήταν 247 μαθητές και μαθήτριες.

Α’ Γυμνάσιον Αρρένων (1951-1976)

 • Το σχολικό έτος 1951-1952 το “Γυμνάσιον Αρρένων εν Τρικκάλοις” έλαβε την επωνυμία “Α’ Γυμνάσιον Αρρένων εν Τρικκάλοις” διότι ιδρύθηκε εξαιτίας του μεγάλου αριθμού μαθητών και “Β’ Γυμνάσιον Αρρένων εν Τρικκάλοις”.
 • Το 1954 επιτέλους μεταστεγάστηκε σε νεόκτιστο δημόσιο διδακτήριο στο τέρμα της οδού Κονδύλη ( όπου παραμένει έως σήμερα). Ονομάστηκε 1ο Γυμνάσιο Αρρένων, αφού υπήρχαν πλέον στα Τρίκαλα το Γυμνάσιο Θηλέων και το 2ο Γυμνάσιο Αρρένων.
 • Ως Εξατάξιο Γυμνάσιο λειτούργησε μέχρι το 1975-1976.

(Πηγή: 10ος τόμος του περιοδικού συγγράματος “ΤΡΙΚΑΛΙΝΑ” έτους 1990).