Ενισχυτική διδασκαλία

Η ενισχυτική διδασκαλία για το σχ. έτος 2023-24 γίνεται στο 4ο Γυμνάσιο Τρικάλων.

Πρόγραμμα μαθημάτων