Αγγλική Σχολ. Εφημερίδα εκδ.6

Υπεύθυνη καθηγήτρια: κ. Ν. Ζαψαλή.

Για να τη δείτε πατήστε εδώ.