Βαρούσι: Η χριστιανική συνοικία κάτω από το φρούριο

Υπεύθυνη προγράμματος: κ. Χ. Πυρώτη

Παρουσίαση προγράμματος.