Η Ομηρική εποχή μέσα από εικόνες…

Υπεύθυνη προγράμματος: κ. Ευθυμία Τζουρτζιώτη

Παρουσίαση προγράμματος