Αγγλική σχολική εφημερίδα εκδ. 5

Υπεύθυνη καθηγήτρια: κ. Ν. Ζαψαλή

Για να τη δείτε πατήστε εδώ.