Ανθρώπων έργα σε μια κοινωνία αειφορίας

Υπεύθυνες προγράμματος:

Αποστόλου Μαριάννα ΠΕ-05 (Διευθύντρια)

Μοτίτσιου Ελένη ΠΕ-34

Για να δείτε την παρουσίαση του προγράμματος πατήστε εδώ.