Στη Βαρκελώνη με το Πρόγραμμα Erasmus «Διαχείριση των Συγκρούσεων και Πρόληψη του Σχολικού Εκφοβισμού στο Σχολικό Περιβάλλον»

Το 1ο Γυμνάσιο Τρικάλων εκπονεί κατά το τρέχον σχολικό έτος  πρόγραμμα Erasmus  KA122-SCH-000079592 με τίτλο «Διαχείριση των Συγκρούσεων και Πρόληψη του Σχολικού Εκφοβισμού στο Σχολικό Περιβάλλον» (Conflict Management and Prevention of School Bullying in the School Environment)

Η επιστροφή στο σχολείο τη φετινή σχολική χρονιά αποτέλεσε μια ιδιαίτερη συνθήκη για όλα τα μέλη της σχολικής κοινότητας. Μετά τα μεγάλα διαστήματα τηλεκπαίδευσης που προηγήθηκαν και τα απαραίτητα μέτρα πρόληψης που εφαρμόζονται στο σχολείο, παρατηρήθηκαν δυσκολίες στην προσαρμογή των μαθητών και αποδυνάμωση των κοινωνικοσυναισθηματικών τους δεξιοτήτων. Σε αυτές προστίθενται και οι ανησυχίες των ίδιων των εκπαιδευτικών τόσο σε προσωπικό όσο και σε επαγγελματικό επίπεδο (υγεία, κόπωση, πολλαπλοί ρόλοι, απώλειες ).

Αποτελεί επιτακτική ανάγκη η στήριξη και επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στην αντιμετώπιση συγκρούσεων στο σχολικό περιβάλλον. Οι εκπαιδευτικοί πρέπει να ενισχυθούν ώστε να παρέχουν βοήθεια στους μαθητές που εκδηλώνουν απώλεια ενδιαφέροντος για τη μαθησιακή διαδικασία, απώλεια ενδιαφέροντος για κοινωνικές δραστηριότητες με συνομηλίκους και εριστική συμπεριφορά.

Ο κύριος στόχος του προγράμματος είναι να αποκτήσουν οι συμμετέχοντες βασικές γνώσεις σχετικά με την διαχείριση των συγκρούσεων, π.χ. ψυχολογικοί παράγοντες, δυναμική της ομάδας, κλπ. Με βάση αυτές τις γνώσεις θα εμβαθύνουν στο τι προκαλεί τις συγκρούσεις στην τάξη και στον ιδανικότερο τρόπο αντιμετώπισης τους ανάλογα την κάθε περίπτωση.

Η Υποστήριξη της ανταλλαγής και μεταφοράς εργαλείων και βέλτιστων πρακτικών στα αντικείμενα της Διαχείρισης Συγκρούσεων και του Σχολικού Εκφοβισμού των εκπαιδευτικών του σχολείου μας θα γίνει σε συνεργασία με τον εκπαιδευτικό- επιμορφωτικό φορέα STUCOM S.A. στη Βαρκελώνη (Ισπανία).