Περπατώντας στα μονοπάτια του μεταξιού

Υπεύθυνες προγράμματος: κ. κ. Β. Ακράτου, Β. Κοιλούκου

Παρουσίαση προγράμματος.