Οδηγίες τηλεκπαίδευσης

Στο πλαίσιο της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, η «σύγχρονη» εκπαίδευση γίνεται μέσα από την πλατφόρμα Webex.

Ο κάθε μαθητής θα μπορεί να συνδεθεί στην πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης Webex, την προγραμματισμένη ώρα, εισάγοντας το όνομα, το επώνυμό του και το τμήμα, προκειμένου να τον αναγνωρίσει ο καθηγητής. Κατόπιν επιλέγει το «Join meeting». Στη συνέχεια θα περιμένει μέχρι ο αντίστοιχος εκπαιδευτικός να ξεκινήσει τη διαδικασία διδασκαλίας.

Για αναλυτικές Οδηγίες πατήστε Οδηγός Μαθητή για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση

Παρακάτω υπάρχουν οι σύνδεσμοι των καθηγητών:

Σύνδεσμοι καθηγητών του σχολείου