Μαθηματικός Όμιλος

Δημιουργία Μαθηματικού Ομίλου Σχ. Έτους 2022-23

Στο σχολείο μας για τη σχολική χρονιά 2022-23 θα λειτουργήσει Μαθηματικός Όμιλος με τίτλο «Μαθηματικά Παιχνίδια, Κουίζ, Γρίφοι, Προβλήματα και Μαθηματικές Εφαρμογές». Οι μαθητές που απαρτίζουν τον Μαθηματικό Όμιλο είναι της Γ΄ τάξης.

Σκέψη και πρόθεση είναι οι μαθητές να κατανοήσουν ότι τα Μαθηματικά είναι ανθρώπινο δημιούργημα και ότι είναι άμεσα συνδεδεμένα με την εξέλιξη του πολιτισμού μας. Στη διάρκεια της χρονιάς θα υπάρξουν και διαδικτυακές παρεμβάσεις με εξ αποστάσεως παρουσιάσεις από διακεκριμένους Μαθηματικούς ή εξειδικευμένους επιστήμονες θετικών επιστημών που διαπρέπουν στη χώρα μας αλλά και σε πανεπιστήμια ή εργασιακούς χώρους του εξωτερικού.

Υπεύθυνος του Ομίλου είναι ο μαθηματικός Στέλιος Αμπράζης.

O1 O2 O3

Λήξη Μαθηματικού Ομίλου Σχ. Έτους 2022-23

Τη σχολική χρονιά 2022-23 λειτούργησε στο σχολείο μας Μαθηματικός Όμιλος. Ο τίτλος του «Μαθηματικά Παιχνίδια, Κουίζ, Γρίφοι, Προβλήματα και Μαθηματικές Εφαρμογές».

Στις εβδομαδιαίες συναντήσεις υπήρξε συζήτηση ποικίλων ζητημάτων μεταξύ των μαθητών και του διδάσκοντα, διαπραγμάτευση διαφόρων ερωτημάτων που ήταν παρεμφερή με τον τίτλο και παρακολούθηση διάλεξης, αλλά και αρκετών κατάλληλων βίντεο. Οι μαθητές της Γ΄ τάξης ήρθαν κοντά σε αρκετές πτυχές και διαφορετικά πεδία της Μαθηματικής Επιστήμης, έξω από τις καθημερινές τους σχολικές υποχρεώσεις και απαιτήσεις που προσδιορίζει το πρόγραμμα σπουδών.

Οι συμμετέχοντες μαθητές ήταν: Αργυροπούλου Ευαγγελία, Γιαννάκα Άννα, Γκάτης Κωνσταντίνος, Γρατσάνη Μαρία, Γιώτας Ευάγγελος, Γωγάκη Αγάπη, Κουτσιούμπα Μαρία, Κουτσιούμπας Στέργιος, Οικονόμου Αριστοτέλης, Παχής Αριστείδης και Σφήνας Μιχάλης.

Υπεύθυνος του Ομίλου είναι ο μαθηματικός Στέλιος Αμπράζης.

F1

smart

smart

smart

smart