28η Οκτωβρίου

Υπεύθυνη Γιορτής κ. Ε. Τζουρτζιώτη

Μουσική Επιμέλεια- Υπεύθυνη Χορωδίας κ. Μ. Κολόβα

Δείτε φωτογραφίες