“Ταξίδι στον ομφαλό της Γης”

Υπεύθυνοι προγράμματος:

κ. Γ. Βαϊοπούλου, κ. Β. Ακράτου, κ. Α. Παπαβασιλείου

Το πρόγραμμα εκπονήθηκε από μαθητές της Γ τάξης.

Παρακάτω ακολουθεί η παρουσίαση