Το κάλεσμα του Ηταύρου στη Λίμνη Κάρλα

Μακέτα μαθητών για τη λίμνη Κάρλα

Μακέτα μαθητών για τη λίμνη Κάρλα

Υπεύθυνοι καθηγητές: Ζαφείρη Ε. ΠΕ-86,  Πυρώτη Χ. ΠΕ-01, Σιδεράς Π. ΠΕ-08.

Για να δείτε την παρουσίαση πατήστε Το κάλεσμα του Ηταύρου στη Λίμνη Κάρλα