Η Ελιά σύμβολο γαλήνης, γονιμότητας, ειρήνης

Υπεύθυνος προγράμματος: κ. Χρήστος Παπαδούλης (υποδιευθυντής)

Παρουσίαση προγράμματος