Σεισμός:Η γνώση είναι προστασία

Υπεύθυνος προγράμματος :κ. Χ. Παπαδούλης (Υποδιευθυντής)

Παρουσίαση προγράμματος