Συμμετοχή μαθητών-εκπαιδευτικών σε Σεμινάριο ΚΑΡΠΑ στο μουσείο Τσιτσάνη

Σεμιν_ΚΑΡΠΑ_μουσείο Τσιτσάνη_23-5-2023

ΚΑΡΠΑ_ΕΟΔ_ΤρικαλωνΚΑΡΠΑ_ΕΟΔ