Το ελαιόλαδο πηγή υγείας και πλούτου για τη χώρα μας

Υπεύθυνη προγράμματος: κ. Μαριάννα Αποστόλου (Διευθύντρια)

Παρουσίαση του προγράμματος